Bli Kunde

Vi har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.

Vil du bli kunde hos oss?

Legg igjen navn og kontaktinformasjon i feltene under så tar vi kontakt med deg


Revisjon

Vår uavhengighet gir deg trygghet. Her er noe av vårt tjenestespekter:

Er kjernen i vår virksomhet. Vår revisjonsberetning gir deg trygghet på det årsregnskapet du avlegger.

Vi utfører mange forskjellige former for attestasjonstjenester overfor tredjepart. De vanligste er knyttet til SkatteFunn, offentlige tilskudd, avviklingsregnskap, m.m.

Vi utfører mange forskjellige former for attestasjonstjenester overfor tredjepart. De vanligste er knyttet til SkatteFunn, offentlige tilskudd, avviklingsregnskap, m.m.

Rådgivning

De beste løsninger finner vi sammen og ved at du som kunde involverer oss tidlig i de ulike prosessene. Vi har omfattende erfaring og kompetanse innenfor skatterett, avgiftsrett, selskapsrett m.m. Vi gir verdifulle og trygge råd til din virksomhet innenfor flere områder:

Vi har lang erfaring med å hjelpe våre kunder i å utrede skatte- og avgiftsmessige problemstillinger.

Med omfattende erfaring og kompetanse innenfor skatt, avgift og selskapsrett, vil vi kunne bidra med verdifulle råd i forbindelse med omorganiseringer som innebærer fusjon, fisjon, omdanninger, etc.

Generasjonsskifter handler om menneskelige relasjoner. Oppleves prosessen rettferdig, vil det redusere potensielle konflikter. Vi kan være en god samtalepartner i en slik prosess.

Vi har omfattende erfaring med finansiell og skattemessig due diligence. Dette er ofte ønsket i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter.

Internkontroll er viktig og dermed også gode interne kontrollrutiner. Vi har lang erfaring med å hjelpe bedrifter å etablere disse, og vet hva som fungerer.

Vi har god kompetanse innenfor økonomisk og selskapsrettslig regelverk og kan gi deg veiledning om tidsriktig informasjon, eller med å utføre din rolle i styresammenheng.

Regnskap

Vi tilbyr ulike regnskapstjenester, oppsetting av årsregnskap og utfylling av ligningspapirer som en del av rådgivningen.

Vi bistår ofte med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer i tilfeller der selskap ønsker å føre regnskapene selv.

Vi utfører løpende bokføring for alle typer virksomheter. Med moderne regnskapssystemer muliggjør vi effektiv registrering og rapportering.