Økonomihuset Fjordane

SKATTEETATEN UTTALELSER

RSS SKATTEETATEN UTTALELSER
 • Fradragsrett for kostnader til søknad om skattefradrag etter Skattefunnordningen 26. mars 2020
  Skattedirektoratet har mottatt spørsmål om rett til fradrag i alminnelig inntekt for kostnader knyttet søknad om skattefradrag etter skatteloven § 16-40. Ved utarbeidelse av søknad om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling er det vanlig at søkeren har bistand fra rådgiver. Etter det direktoratet har fått opplyst kan dette dreie seg om omfattende prosesser […]
 • Når må et foretak med avvikende regnskapsår kunne gjengi bokførte opplysninger i standard format (SAF-T Regnskap)? 9. mars 2020
  Et foretak med avvikende regnskapsår, som har alminnelig skattleggingsperiode for merverdiavgift, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form innen 10. april 2020.
 • Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd 24. februar 2020
  Skattedirektoratet har vurdert den avgiftsmessige behandling av bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd (kjedeforening, medlemsforening e.l.). Det er også vurdert hvordan bonus kan dokumenteres for at kjøper og selger skal kunne bokføre bonus med virkning for avgiftsoppgjøret.
 • Utstedelse av nye borettslagsandeler, oppføring av en ny boligblokk og salg av de nye andelene 24. februar 2020
  Saken gjaldt et borettslag som skattlegges etter skatteloven § 7-3, dvs. skattlegging av andelshaverne. Borettslaget hadde planer om oppføring av en ny boligblokk og utstedelse av nye andeler ved utvidelse av andelskapitalen og innbetaling av overkurs. Til hver ny andel skulle det knyttes borett til en nyoppført leilighet. Skattedirektoratet kom til at utstedelsen av de […]
 • Fusjon mellom interkommunalt selskap og heleid aksjeselskap 7. februar 2020
  Et interkommunalt selskap kunne innfusjonere sitt heleide datteraksjeselskap med grunnlag i ulovfestet rett uten at det medførte beskatning. Forutsetningen var at fusjonen ble gjennomført etter de samme prinsipper og vilkår som gjelder for at fusjoner mellom aksjeselskaper ikke skal utløse beskatning, jf. skatteloven §§ 11-1 flg. slik at det ble oppnådd full kontinuitet på alle […]
 • Klage over avgitt bindende forhåndsuttalelse (BFU) – NN kommune 21. januar 2020
  Vi viser til brev av 8. desember 2018 hvor det på vegne av NN kommune klages over bindende forhåndsuttalelse avgitt av Skatt vest 25. oktober 2018.
 • Bindende forhåndsuttalelse - unntaket i mval. § 3-11 («mikrohus») 9. januar 2020
 • Mval. § 9-3 – Fristen for inngåelse av justeringsavtale 18. desember 2019
  Mval § 9-3 åpner for at overdrageren av et byggetiltak kan unnlate å foreta foreta justering av inngående merverdiavgift på byggetiltaket dersom justeringsforpliktelsen overføres til ny eier. FMVA § 9-3-3 oppstiller nærmere krav til avtalens innhold. I Skattedirektoratets uttalelse av 17. februar 2009 er det lagt til grunn at en slik avtale, for at justering skal unngås, må […]
 • Spørsmål om utdeling av kundeutbytter fra en sparebank gir fradragsrett 18. desember 2019
  Bindende forhåndsuttalelse publisert at Skattedirektoratet (Skatteloven § 6-1) Saken gjaldt spørsmål om fradragsrett for utdeling av "kundeutbytte" fra en sparebank til egne kunder og til kunder av bankens heleide datterselskap ("A AS"). På bakgrunn av det beskrevne faktum og de forutsetninger som er tatt, kom skattekontoret til at vilkårene for fradragsrett var oppfylt, jf. skatteloven […]
 • Aksjebytte og ulovfestet omgåelse 18. desember 2019
  Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. (skatteloven § 11-11 fjerde ledd) Saken gjaldt spørsmål om bytte av aksjer fra et norsk AS til et svensk AB kan gjennomføres uten skattlegging av aksjonærene i medhold av skatteloven § 11-11 fjerde ledd for den delen av vederlaget som er aksjer. Videre var det spørsmål om reglene om ulovfestet omgåelse […]

SKATTEBETALEREN

RSS Skattebetaleren
 • Skattebetalerforeningen mener: Ferske regnskapstall vil gjøre regjeringens tiltakspakke bedre! 27. mars 2020
    Regjeringens nyeste tiltakspakke for å redde stumpene av norsk næringsliv har en betydelig svakhet som bør være enkel å rette opp: Den kan basere seg på historisk informasjon –... Innlegget Skattebetalerforeningen mener: Ferske regnskapstall vil gjøre regjeringens tiltakspakke bedre! dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet 25. mars 2020
  I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertid. – Det er krevende tider for store deler av næringslivet som nå opplever bortfall av inntekter. Vi tar derfor initiativ... Innlegget Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Les vårt medlemsblad 24. mars 2020
  Her finner du vårt medlemsblad – som en smakebit av hva vi kan tilby deg. Våre rådgivere er eksperter på skattespørsmål og kan bistå med alt fra skattemelding til kompliserte... Innlegget Les vårt medlemsblad dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Hvordan håndteres korona-krisen? Her er oversikten du trenger! 24. mars 2020
  NAV Samleside fra NAV om korona https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav Spørsmål og svar om selvstendig næringsdrivende og deres rettigheter hos NAV https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-1 Spørsmål og svar for privatpersoner hvordan de skal forholde seg til... Innlegget Hvordan håndteres korona-krisen? Her er oversikten du trenger! dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Profesjonell rådgiver? Dette bør du vite om den nye skattemeldingen 24. mars 2020
  Skattemeldingen blir tilgjengelig i tilfeldige puljer mellom 18. og 31. mars, og er tilgjengelig etter at skattepliktig har fått varsel på e-post eller sms. Alternativ innlogging i Altinn (Altinn-engangskode/SMS-kode) Det... Innlegget Profesjonell rådgiver? Dette bør du vite om den nye skattemeldingen dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Hvilke tiltak har regjeringen kommet med? Fortløpende oversikt 24. mars 2020
  Les også: Alle de viktigste nettstedene med oversikt over tiltak Denne siden blir fortløpende oppdatert med nye vedtak og forslag.  25. mars – 14.28 Oppsummert endringer i betalingsfrister Skatteetaten har... Innlegget Hvilke tiltak har regjeringen kommet med? Fortløpende oversikt dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Generalforsamling og styremøter kan avholdes elektronisk 23. mars 2020
  Hovedregelen er at det skal avholdes fysiske styremøter og generalforsamlinger. Imidlertid oppfordrer myndighetene nå til at dette er både vanskelig og ikke i tråd med helseanbefalinger. – Norske bedrifter må ta... Innlegget Generalforsamling og styremøter kan avholdes elektronisk dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Momskutt: Finanskomiteen vil ha en ny vurdering 23. mars 2020
  Det er fortsatt usikkert når momskuttet fra 12 til 8 prosent skal gjelde fra. Det fremkommer i innstillingen fra Finanskomiteen. Les hele innstillingen her: inns-201920-200s Det opprinnelige vedtaket var at... Innlegget Momskutt: Finanskomiteen vil ha en ny vurdering dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Skatteetaten utsetter SAF-T- frist 23. mars 2020
  Innføringen av SAF-T kan utsettes på grunn av korona. Det skriver Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse. Opprinnelig hadde Skatteetaten satt fristen 10. april for når bokføringspliktige virksomheter skulle være klare til å... Innlegget Skatteetaten utsetter SAF-T- frist dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Moms: Derfor kuttes ikke momsen før 20. mars 22. mars 2020
  Fredag foreslo regjeringen å redusere momsen (lav sats) fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars til 31. oktober 2020. Les også at forslaget sannsynligvis ikke... Innlegget Moms: Derfor kuttes ikke momsen før 20. mars dukket først opp på Skattebetalerforeningen.