Økonomihuset Fjordane

SKATTEETATEN UTTALELSER

RSS SKATTEETATEN UTTALELSER
 • Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd 24. februar 2020
  Skattedirektoratet har vurdert den avgiftsmessige behandling av bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd (kjedeforening, medlemsforening e.l.). Det er også vurdert hvordan bonus kan dokumenteres for at kjøper og selger skal kunne bokføre bonus med virkning for avgiftsoppgjøret.
 • Utstedelse av nye borettslagsandeler, oppføring av en ny boligblokk og salg av de nye andelene 24. februar 2020
  Saken gjaldt et borettslag som skattlegges etter skatteloven § 7-3, dvs. skattlegging av andelshaverne. Borettslaget hadde planer om oppføring av en ny boligblokk og utstedelse av nye andeler ved utvidelse av andelskapitalen og innbetaling av overkurs. Til hver ny andel skulle det knyttes borett til en nyoppført leilighet. Skattedirektoratet kom til at utstedelsen av de […]
 • Fusjon mellom interkommunalt selskap og heleid aksjeselskap 7. februar 2020
  Et interkommunalt selskap kunne innfusjonere sitt heleide datteraksjeselskap med grunnlag i ulovfestet rett uten at det medførte beskatning. Forutsetningen var at fusjonen ble gjennomført etter de samme prinsipper og vilkår som gjelder for at fusjoner mellom aksjeselskaper ikke skal utløse beskatning, jf. skatteloven §§ 11-1 flg. slik at det ble oppnådd full kontinuitet på alle […]
 • Klage over avgitt bindende forhåndsuttalelse (BFU) – NN kommune 21. januar 2020
  Vi viser til brev av 8. desember 2018 hvor det på vegne av NN kommune klages over bindende forhåndsuttalelse avgitt av Skatt vest 25. oktober 2018.
 • Bindende forhåndsuttalelse - unntaket i mval. § 3-11 («mikrohus») 9. januar 2020
 • Mval. § 9-3 – Fristen for inngåelse av justeringsavtale 18. desember 2019
  Mval § 9-3 åpner for at overdrageren av et byggetiltak kan unnlate å foreta foreta justering av inngående merverdiavgift på byggetiltaket dersom justeringsforpliktelsen overføres til ny eier. FMVA § 9-3-3 oppstiller nærmere krav til avtalens innhold. I Skattedirektoratets uttalelse av 17. februar 2009 er det lagt til grunn at en slik avtale, for at justering skal unngås, må […]
 • Spørsmål om utdeling av kundeutbytter fra en sparebank gir fradragsrett 18. desember 2019
  Bindende forhåndsuttalelse publisert at Skattedirektoratet (Skatteloven § 6-1) Saken gjaldt spørsmål om fradragsrett for utdeling av "kundeutbytte" fra en sparebank til egne kunder og til kunder av bankens heleide datterselskap ("A AS"). På bakgrunn av det beskrevne faktum og de forutsetninger som er tatt, kom skattekontoret til at vilkårene for fradragsrett var oppfylt, jf. skatteloven […]
 • Aksjebytte og ulovfestet omgåelse 18. desember 2019
  Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. (skatteloven § 11-11 fjerde ledd) Saken gjaldt spørsmål om bytte av aksjer fra et norsk AS til et svensk AB kan gjennomføres uten skattlegging av aksjonærene i medhold av skatteloven § 11-11 fjerde ledd for den delen av vederlaget som er aksjer. Videre var det spørsmål om reglene om ulovfestet omgåelse […]
 • Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjonskrav i forbindelse med kommunesammenslåing 18. desember 2019
  I brev 2. desember 2019 besvarte Skattedirektoratet spørsmål om dokumentasjon for kompensasjon i forbindelse med kommunesammenslåing.
 • Merverdiavgift - Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger 15. november 2019
  I forbindelse med kommunesammenslåinger vil det reise seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. 9 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer.

SKATTEBETALEREN

RSS Skattebetaleren
 • Sniktitt: Slik ser den nye skattemeldingen ut 26. februar 2020
  Fra og med 2020 kommer det store endringer for alle som skal levere skattemelding. Skatteetaten skal nå rulle ut en av de større nyvinningene de siste årene – og her... Innlegget Sniktitt: Slik ser den nye skattemeldingen ut dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Fradrag for kost og losji: Nye regler gir utslag fra 2020 14. februar 2020
  Det blir ikke presentert som en skattenyhet i 2020, men kommer likevel til å få stor effekt for mange for første gang i år. Interessert i nyheter om skatt, økonomi... Innlegget Fradrag for kost og losji: Nye regler gir utslag fra 2020 dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Skatt på prostitusjon 14. februar 2020
  Skatteetaten og Finansdepartementet vil skattlegge prostituerte. De vil bare ikke informere, veilede eller klargjøre regelverket for dem. Da er det på sin plass at de har fått motbør fra Skatteklagenemnda.... Innlegget Skatt på prostitusjon dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Næringseiendommer verdsettes ulikt i by og land 5. februar 2020
    Reglene for verdsettelse av næringseiendom kan ofte medføre at eiendom i distriktene får en skattetakst som ligger over markedsverdi, mens typiske byeiendommer fortsatt får skatterabatt. Interessert i nyheter om... Innlegget Næringseiendommer verdsettes ulikt i by og land dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Skatte-ABC 2019/2020 tilgjengelig nå 14. januar 2020
  Skatteetaten har lagt ut den siste, oppdaterte versjonen av Skatte-ABC på sine nettsider. Les på nett: Skatte-ABC 2019/2020 Skatte-ABC 2019/20 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser... Innlegget Skatte-ABC 2019/2020 tilgjengelig nå dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet 8. januar 2020
  Finanstilsynet sendte lille julaften ut en aldri så liten julehilsen til regnskapsbransjen: Et nytt hvitvaskingsrundskriv (datert 23. des. 2019). Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev... Innlegget Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Aktuelle regelendringer fra 1. januar 2020 2. januar 2020
  Fra og med 1.januar 2020 kommer det flere regelendringer som angår alle som jobber med skatt og økonomi. Finansdepartementet har publisert en oversikt over noen viktige regelendringer på Finansdepartementets ansvarsområde.... Innlegget Aktuelle regelendringer fra 1. januar 2020 dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Problemer med innlogging og nettkurs? 30. desember 2019
  Rett før nyttår er det mange som tar våre nettkurs. Her følger en liten veiledning for hva som kan være feil dersom du ikke finner det du skal. Jeg har... Innlegget Problemer med innlogging og nettkurs? dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Åpningstider i julen 19. desember 2019
  Julen står for døren, 2019 blir snart til 2020, og vi i Skattebetalerforeningen har i den forbindelsen noe reduserte åpningstider. 23. desember: Sentralbordet er åpent 09.00 – 15.00. Skattehjelptelefonen er... Innlegget Åpningstider i julen dukket først opp på Skattebetalerforeningen.
 • Tjente du ekstra mye i oktober i fjor? Da bør du sjekke skattekortet! 17. desember 2019
  Skattekortet for 2020 er nå tilgjengelig på Skatteetatens hjemmesider, og det er lurt for mange å sjekke dette nøye. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev... Innlegget Tjente du ekstra mye i oktober i fjor? Da bør du sjekke skattekortet! dukket først opp på Skattebetalerforeningen.