Nyheter

Du kan enkelt sjekke og endreskattekortet ditt på skatteetaten.no. – Slik kan du unngå restskatt neste år, eller for høy skatt i tiden som kommer, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.
I 2019 ble det gjennomført nærmere 80 aksjoner og over 1500 virksomheter ble kontrollert gjennom det tverretatlige a-krimsamarbeidet. De syv a-krimsentrene rapporterer også om bedre treffsikkerhet som følge av økt satsning på kunnskapsbygging og etterretning som grunnlag for prioritering av innsatsen.
I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertidig.
— Vi sender ikkje lenker. No er svindlarane igjen i gang med å prøve å lure nordmenn ved å utgi seg for å vere Skatteetaten. Kvart år når det nærmar seg tid for skattemeldinga, byrjar merkelege e-postar å florere. Med falske løfter om pengar til gode og med logo og avsendar som gjer det lett å tru at Skatteetaten er avsendar.
Regjeringens tiltakspakker betyr endringer i både satser, avgifter og frister:
Skatteetaten vil som planlagt sende ut skattemeldingen på forskjellige datoer, fra i dag av og frem til 31. mars. Tiltakene for å bekjempe koronaviruset kan imidlertid få konsekvenser for kvalitet og tilgjengelighet på veiledningen til befolkningen.
For å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset og samtidig sørge for at Skatteetaten så godt som mulig opprettholder sine kritiske tjenester, innføres det flere tiltak.
Regjeringen har idag lagt fram forslag for Stortinget om å oppheve flypassasjeravgiften for flyginger i perioden januar til og med oktober 2020.
Fra 1. april 2020 fjernes avgiftsfritaket på varer med lav verdi fra utlandet. Det betyr at varer kjøpt over nett vil ilegges samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.