Nyheter

Fordelen ved å bo på brakke er i skattereglene satt til 39 kroner per dag. Satsen er et gunstig unntak fra regelen om markedsverdi. 39 kroner er gunstig sammenlignet med egen bolig.
Vurderer du å melde flytting til hytta for å få strømstøtte? Da bør du lese dette.
Den kraftige renteauken kan gjere at mange betalar for mykje skatt i år. – Alle som er påverka av renteauken, bør sjekke skattekortet sitt nøye, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.
Ragndi Robøle overtar nå det overordnede ansvaret for rekruttering og medarbeiderutvikling i Skatteetaten. En etat hun lenge har beundret fra sidelinjen.
– Sier du ja til slike tilbud kan det bli en dyr affære, i tillegg risikerer du å bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.
I ordningen for utsatte skatte- og avgiftskrav har Skatteetaten 4851 avtaler med aktører som skylder totalt 1,35 milliarder kroner, inkludert forsinkelsesrenter.
Skatteetaten kan bekrefte at vi i dag har mottatt tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Statsministerens kontor. Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret.
Skatteetaten kan bekrefte at vi i dag har mottatt tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Stortingets administrasjon. Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret.
Antall personer som oppgir kryptoverdier i skattemeldingen har økt fra 15.000 til 41.000. Skatteetaten ønsker at det skal bli pliktig for tilbydere av vekslingstjenester å rapportere om transaksjoner og eiere.
Nasjonalt ID-kort må gis til alle som har et fødsels- eller d-nummer i Norge. Det vil forebygge arbeidslivskriminalitet, og bidra til at sårbare grupper inkluderes i samfunnet.