Nyheter

Søker du utsettelse av fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende for 2020, blir leveringsfristen i år automatisk forlenget fra 31. mai til 20. august 2021. Du søker om utsettelse på vanlig måte.
Skattemeldingen er nå sendt ut til fem millioner personer. – Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 
Her kan du se foreløpig skatteberegning for alle landets fylker og kommuner.
Skatteetaten får flere opplysninger om hvor mye du tjener på å leie ut hytta eller bolig. Du må selv skrive inntektene i skattemeldingen.
Dagens Næringsliv belyser viktige problemstillinger knyttet til frivillig retting. Men det er behov for å gi et mer nyansert og faktabasert bilde av ordningen.
640 000 personer mottar årets skattemelding på papir og mange venter i disse dager spent på å få den i postkassen. Skatteetaten starter utsending 7. april, men de fleste kan allerede sjekke skattemeldingen, digitalt.
Skatteetaten oppretter \"skattekontor\" på grenseoverganger for å tildele d-nummer til utenlandske arbeidstakere når de testes for covid-19 ved ankomst til Norge. Løsningen er midlertidig og skal hjelpe helsesektoren i smittesporingsarbeidet.
I disse dager mottar alle skattemeldingen for 2020, men bare halvparten sier de vet hva de skal gjøre om de har økonomiske forhold i utlandet.
Det tverretatlige samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim). Innsatsen mot sentrale trusselaktører og arbeidet med utenlandske arbeidstakeres rettigheter og plikter gir resultater. Utviklingen av prosesser knyttet til kunnskaps- og informasjonsinnhenting går fremover.
Med dagens innreiseregelverk er hovedregelen at utenlandske statsborgere må være registrert som bosatt i Folkeregisteret for å få lov til å komme inn i landet. Her er kravene som må oppfylles for å bli registrert som bosatt.