Nyheter

I Dagbladets leder onsdag 11. november hevdes det at kompensasjonsordningen for næringslivet «som ble administrert av skatteetaten, viste seg å være sårbar for svindel. Det har blant andre Dagbladet/Børsen vist i en rekke artikler».
Skatteetaten har ikke overholdt tidsfristen for å sette ned pensjonsgivende inntekt for personer som har vært i en gjeldsordning. – Vi beklager denne saksbehandlingsfeilen og rydder nå opp, sier Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.
Stadig flere ser på Skatteetaten som en attraktiv arbeidsgiver og et sted de kan vurdere å søke jobb. Dette fremgår av den siste undersøkelsen fra Universum. Både jurister, økonomer og folk med kompetanse innen IT rangerer Skatteetaten høyere nå enn i tilsvarende undersøkelser de siste fem årene.
Fra og med mandag 9.november må publikum som møter opp i Skatteetatens lokaler ha på munnbind. 
1. november kom det et nytt regelverk for drosjenæringen. Endringen er et ledd i et større arbeid for å revidere drosjeregelverket.
Skatteoppkrevjinga i Noreg er no overført frå kommunane til Skatteetaten. Det betyr at Skatteetaten har fått eit samla ansvar for skatt og avgift, inkludert innkrevjing av restskatt og utbetaling av skatt til gode.
Arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august kan sende inn søknad om lønnstilskudd til og med 5. november.
Bedrifter med stort omsetningsfall kan søke om tilskudd for månedene juni, juli og august. Det er ikke mulig å søke om støtte gjennom kompensasjonsordningen etter 31. oktober.
Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november. Det betyr at alle henvendelser om skatt skal rettes til Skatteetaten.
I dag starter Nina Schanke Funnemark (50) i Skatteetaten. Hun vil prioritere at Skatteetaten skal utvikle seg i takt med, og helst i forkant av, endringer i samfunnet.