Nyheter

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.
Fra 1. januar 2020 ordner Skatteetaten opp i skatteforholdene for de som må betale tilbake en ytelse til NAV.
Advokat Bettina Banoun kritiserer i DN 19. november Skatteetaten for begrenset respekt for inngåtte traktater, lover og regler. Jeg er helt enig i at det skal utvises lojalitet mot inngåtte traktater og lover i vår saksbehandling. Skatteetaten etterstreber å utøve forsvarlig rettsanvendelse og utvise nødvendig lojalitet.
Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale som gir Statnett nok et verktøy i arbeidet mot arbeidskriminalitet og useriøse aktører.
Skatteetaten kontakter alle berørte før jul. Ny skatteberegning vil skje fortløpende og være ferdigstilt for alle i løpet av januar.
Data er den nye råvaren. Da olje piplet opp fra bakken tok det lang tid før noen forsto at den hadde en verdi, og at utvinningen av den burde ha en form for nasjonal kontroll. Nå må data vurderes på en lignende måte.
I Skatteetatens gjennomgang av sakene om NAVs feiltolkning av EØS-reglene er det oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til NAV har fått en korrekt skatteberegning. Dette ryddes det nå opp i.  
– De 23 selskapene som betaler petroleumsskatt, står for 63 prosent av den totale selskapsskatten i Norge, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
Nå kan du melde adresseendring til Folkeregisteret og Posten samtidig på posten.no. - Denne løsningen er et godt eksempel på et vellykket digitaliseringssamarbeid som gjør hverdagen enklere for brukerne, sier finansminister Siv Jensen.
Skatteoppgjøret for 4,9 millioner personer og 332 000 selskaper er nå ferdig. Skattelistene blir tilgjengelige 5. november.