Nyheter

Skatteetaten har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter i tråd med gjeldende regelverk. I 2019 krevde vi inn 1351 milliarder kroner i skatter og avgifter på vegne av staten. Vanligvis er det vi som sender flest konkursbegjæringer i Norge, men 2020 ble et annerledes år – også i Skatteetaten. Der vi vanligvis begjærer konkurs, gir vi nå ofte betalingsutsettelser isteden.
Hovedregelen er at du skal være registrert bosatt i den kommunen og på den adressen der du overnatter mest.
Arbeidsgivere som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 kan fra 1. februar sende inn søknad om lønnstilskudd for oktober, november og desember.
– Har kanskje aldri vært viktigere å sjekke. Nå kan du sjekke og eventuelt endre hva du skal betale i skatt for 2021. I år kan det være spesielt viktig å sjekke at opplysningene stemmer.
Nær 2000 eiere av kryptovaluta får i disse dager brev fra Skatteetaten. I brevet blir de oppfordret til å sjekke om de har rapportert riktig i skattemeldingen.
Norges skattedirektør Nina Schanke Funnemark ble tirsdag utnevnt som styremedlem i OECDs skatteforum FTA.
Store mengder fisk og annen sjømat omsettes i dag ulovlig via sosiale medier. Brudd på regelverket kan være straffbart.
Skatteoppgjøret for 4,9 millioner personer og 345 000 selskaper er nå ferdig. Skattelistene blir tilgjengelige 8. desember.
I 2020 ble avgiftsfritaket, den såkalte \"350-kronersgrensen\" for kjøp av varer fra utlandet, fjernet. Det betyr at du nå skal betale merverdiavgift for alt du netthandler fra utlandet, uansett verdi.
– 24 selskaper betalte til sammen 116 milliarder kroner i petroleumsskatt i 2019, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.