ØKONOMIHUSET FJORDANE OG VÅRE TJENESTER

Forutsigbare priser

Vi tilrettelegger innstillinger og system for deg slik at du kan logge rett på. Vi finner ut av optimal arbeidsdeling som er det enkleste og mest kostnadseffektive. Ta kontakt med oss så får du en pakkepris på hele eller deler av økonomijobben. Vi lærer deg gjerne opp til effektiv selvbetjening på hensiktsmessige funksjoner.

Økonomisk rådgiving

Årsregnskap og ligningspapir
Skatte- og avgiftrådgjeving
Verdsettelse av virksomheter, m.v
Generasjonsskifte/arveavgift
Effektiviseringstiltak i fmb. med tilrettelegging av rutiner og gjennomgang av interne kontroll
Restrukturering - omorganisering
Stiftelse og registering av firma/val av selskapsform, m.v
Finansiering/refinansiering i fmb med nye prosjekt, etc.
Tjenester retta mot offentlig sektor
Kurs og konferanser
Økonomisk granskning
Din gevinst er våre tenester

Regnskapskonsulent

Regnskap
Fakturering
Lønn
Selskapsekretær
Andre administrative tjenester

Kvifor vel du oss

Arbeidsdagen blir digital, effektiv og positiv - Du sparer tid - og tid er penger.
Hos oss får du rask tilgang til eit av dei beste miljø innan alle økonomiske fagfelt.
Vår styrke er fagleg spisskompetanse og lokal forankring.

VÅRE RESSURSER

Vil du vite meir om våre tenester

VÅRT SAMARBEID

OM OSS

Vi starta revisjon og rådgjevingsverksemd i 1996 og har vakse med hjelp av sine dyktige medarbeidarar. Roger Hopland starta den gongen og har arbeidd med dette sidan 1987. Epost: post@r-r.no Mobil: 90077351